09. ජටිල සූත්‍රය

/ / Udana

ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා..!!!

♦ ජටිල සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදි. එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගයා ප්‍රදේශයේ පිහිටි ගයාශීර්ෂයේ වැඩ වාසය කරන සේක. එසමයේ බොහෝ ජටිලයෝ සීත හේමන්ත සෘතුවේ නවම් මැදින් දෙමස අතර හිම වැටෙන දවස් අටක පමණ කාලයේ රාත්‍රියෙහි, “මෙයින් පිරිසිදු භාවය සිදු වෙතැ“යි සිතා ගයා තීර්ථයෙහි දියේ ගිලී උඩ ඒම ද, දියේ ගිලීම ද, නැවත නැවත දියේ ගිලීම් හා උඩ ඒම් ද කරති. දිය වත් කිරීම ද කරති. ගිනි පිදීම ද කරති.

“මෙයින් පිරිසිදු භාවය සිදු වෙතැයි සිතා“ සීත හේමන්ත සෘතුවේ නවම් මැදින් දෙමස අතර හිම වැටෙන දවස් අටක පමණ කාලයේ රාත්‍රියෙහි, ගයා තීර්ථයෙහි දියේ ගිලී උඩ ඒම ද, නැවත දියේ ගිලීම ද, නැවත නැවත දියේ ගිලීම් හා උඩ ඒම් ද සිදු කරන, දිය වත් කිරීම ද කරන, ගිනි පිදීම ද කරන ඒ බොහෝ ජටිලයින් ව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දුටු සේක.

එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ අර්ථය දැන ගෙන, ඒ අවස්ථාවේ දී මේ උදානය පළ කළ සේක.

න උදකේන සුචි හෝති බව්හෙත්ථ නහායති ජනෝ
යම්හි සච්චඤ්ච ධම්මෝ ච සෝ සුචි සෝ ච බ්‍රාහ්මණෝ…

තේරුම »»»

මෙහි (ගයා තීර්ථයේ) බොහෝ දෙනෙක් නාති. එහෙත් ජලයෙන් පිරිසිදු වීමක් නැත. යමෙකු කෙරෙහි සත්‍යයත්, ධර්මයත් ඇත් නම් ඔහු පිරිසිදු ය. ඔහු වනාහී බ්‍රාහ්මණයෙක් වේ.

Send your Dhamma Questions

෴ ඔබේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න

මෙම ලිපිය කියවීමේ දී ඇතිවූ දහම් ගැටලු හෝ ඔබේ වෙනත් දහම් ගැටලු යොමු කරන්න අප වෙත. එම දහම් ගැටලුවට ධර්ම විනය පිළිබඳ මනා දැනුමක් ඇති පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් පිළිතුරු සපයනු ලැබේ.

Sutta Requests

෴ ඔබට අවශ්‍ය සූත්‍ර දේශනා

පින්වත් ඔබට කියවීමට අවශ්‍ය සූත්‍ර දේශනා, සොයා ගැනීමට දුෂ්කර සූත්‍ර දේශනා ආදිය වෙත් නම් අප වෙතින් විමසන්න. ඔබට අවශ්‍ය සූත්‍ර දේශනාව, ඔබ වෙත මෙම වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ලබා දෙන්නට අප කටයුතු කරන්නෙමු.

සාදු! සාදු!! සාදු!!!


භාවය

එත්ථ – මෙහි
බව්හ – බොහෝ
ජනෝ – ජනයෝ
නහායති – නාති
උදකේන – ජලයෙන්
සුචි – පිරිසුදු භාවය
න හෝති – නො වේ
යම්හි – යමෙක් කෙරෙහි
සච්චං ච – සත්‍යය ද,
ධම්මෝ ච – ධර්මය ද (ඇත්නම්)
සෝ – ඔහු
සුචි – පිරිසිදු වේ
සෝ – ඔහු
බ්‍රාහ්මණෝ – බ්‍රාහ්මණයෙක් (වෙයි)
සරළ අර්ථය

මෙහි (ගයා තීර්ථයේ) බොහෝ දෙනෙක් නාති. එහෙත් ජලයෙන් පිරිසිදු වීමක් නැත. යමෙකු කෙරෙහි සත්‍යයත්, ධර්මයත් ඇත් නම් ඔහු පිරිසිදු ය. ඔහු වනාහී බ්‍රාහ්මණයෙක් වේ.

සටහන

භාරතය විමුක්ති කාමීන් ගෙන් පිරී පවතින අපූරු දේශයකි. විශේෂයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලොව පහළ වන අවදියේ දී විමුක්තිය අරභයා නොයෙකුත් දෑ සිදු කරන මිනිසුන් ගෙන් එය ගැවසී ගත්තේ ය. වර්තමාන ඉන්දියාවේ ද, ජලයෙන් පිරිසිදු භාවය සිදු වේයැයි සිතා මේ අයුරින් දියෙහි කිමිදීමත් ගොඩ ඒමත් සිදු කරන මිනිසුන් දක්නට ලැබේ. ඈත මෑත අතීතය පුරා ම මෙවැනි සීලවෘත මිනිසුන් ගේ සිත් සතන් තුළ මුල්බැසගෙන පැවතීම පුදුම සහගත ය.

බොහෝ මිනිසුන් ගේ ජීවිත තුළ පාරිශුද්ධිය සහ විමුක්තිය පිණිස ආකල්පයක් තිබුණ ද ඒ සඳහා නිවැරදි මාර්ගය මුණ ගැසෙන්නේ ඉතා සුළු පිරිසකට පමණි. තථාගතයන් වහන්සේලා විසින් ම පෙන්වා දෙනු ලබන ඒ විමුක්ති මාර්ගය මුණ නො ගැසුනු අනෙකුත් බොහෝ පිරිසක් විමුක්තිය ලබා ගැනීමේ අරමුණින් විවිධ ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරති. නමුත් ඒ සියල්ල ගඟට කැපූ හිනි මෙන් නිශ්ඵල වී යන්නේ මිනිසුන් නැවත නැවතත් සසර දුකට ම ඇද දමමින් ය. එවැනි ලෝකයක් තුළ සැබෑ ධර්මයෙන් පිළිසරණ ලබා ගන්නට හැකි වීම මොනතරම් භාග්‍යයක් ද..!!!

සාදු! සාදු!! සාදු!!!

පරිවර්ථනය සහ සටහන: පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් විසිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *