දහම් පුස්තකාලය

Dhamma Library

දහම් පුස්තකාලය

අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ඇතුළත් බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථමාලව, අට්ඨකථා සහ ධර්මය හැදෑරීමට අවශ්‍ය තවත් බෞද්ධ පොත් පත් මෙම දහම් පුස්තකාලයෙහි අන්තර්ගත වේ. මෙම බෞද්ධ පොත් සියල්ල ම අන්තර්ජාලයෙන් සපයා ගත් ඒවාය. විශේෂයෙන් ම මෙම ග්‍රන්ථ සකස් කොට අන්තර්ජාල ගත කිරීමට වෙහෙස මහන්සි වී ඇති සියලු පින්වතුන් හට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කරගැනීමට අප රැස් කරනු ලබන සියලු පින් ද උපකාර වේවා යැයි කෘතඥතා පූර්වක පුණ්‍යානුමෝදනාව පුද කර සිටින්නෙමු.

TOP