අට්ඨකථා (අටුවා)

Attha Katha

අට්ඨකථා - ත්‍රිපිටක අටුවා

භාග්‍යවත් බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛ බුද්ධ වචනය ඇතුළත් ත්‍රිපිටකයෙහි තේරුම් ගැනීමට අපහසු ස්ථානයන්, අතීත සිදුවීම් ආදිය වඩාත් පැහැදිලි කරමින් විස්ථරාර්ථ සහිතව රචනා කොට ඇති ග්‍රන්ථ අට්ඨකථා ග්‍රන්ථ හෙවත් අටුවා ග්‍රන්ථ ලෙස හැඳින්වේ. බුදු සසුන ලක්දිව පිහිටුවා ලූ මුල් යුගයේ දී, පාළි භාෂාවෙන් තිබූ ශ්‍රී මුඛ බුද්ධ වචනයන්හි අර්ථ සිංහලෙන් කියා දෙන්නට මහරහතන් වහන්සේලා කටයුතු කළහ. එම අර්ථ මුඛ පරම්පරාවෙන් පැමිණ සීහල අට්ඨකථා ලෙස සංග්‍රහ වී තිබුණි.

පසුව එම අට්ඨකථා ඇසුරින් වර්තමානයේ භාවිතා වන පාළි අට්ඨ කථා සංග්‍රහ විය. මෙම අට්ඨකථා ග්‍රන්ථ ත්‍රිපිටකානුගත ධර්ම කරුණු තේරුම් ගැනීමෙහිලා අතිශයින් උපකාරී වේ. ඒ.පී. සොයිසා මහතා සහ රාජකීය ආසියාතික සමිතිය මගින් පළ කරන ලද සිංහල අටුවා පරිවර්ථනත්, පාළි අට්ඨකථා ග්‍රන්ථයනුත් මෙම පිටුවේ ඇතුළත් වේ. මෙම අටුවා ග්‍රන්ථයන් පීඩීඑෆ් ලෙස සකසා අන්තර්ජාල ගත කිරීමට කටයුතු කළ සියලු පින්වතුන් හට කෘතඥතාපූර්වක පුණ්‍යානුමෝදනාව පුද කර සිටිමු. 

සිංහල අටුවා පරිවර්ථන

පාළි අටුවා පොත්

TOP