නමෝ බුද්ධාය!

නමෝ ධම්මාය!

නමෝ සංඝාය!

PREV
NEXT

නමාමි බුද්ධං ගුණසාගරන්තං සත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරා.

ගුණ සාගරයක් වූ ඒ බුදු රජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා! සියලු සත්වයෝ සදා සුවපත් වෙත්වා!

THE THING ABOUT MEDITATION IS:

You become more and more you!

නවතම සදහම් ලිපි

Read more +30 October 2019 By Agra Evanesceca in දැහැමි සිතුවිළි, සදහම් සිතුවිළි

ඉන්දියාවේ මිය ගිය සුජිත් දරුවා කියා දුන් පාඩම.

පහුගිය දිනවල අප සැමගේ හද කම්පා කරවන පුවතක් විදෙස් මාධ්‍ය වලින් අපට අසන්නට ලැබුනා. ඒ ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රදේශයේ අවුරුදු දෙකක් පමණ වයස සුජිත්නම් කුඩා දරුවෙකු ළිං කුහරයක් තුළ සිර වී දින කිහිපයක් තිස්සේ ම ජීවිතය යදිමින් සිටි පුවතයි. ලෝකයක්ම මහත් කම්පාවෙන් සහ හද පිරි අනුකම්පාවෙන් බලා සිටියේ ඒ පුතනුවන් බේරාගන්නට හැකිවේවා යන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවක් සමගිනුයි.
perfection - flowerRead more +17 October 2019 By BuddhistWorld in AN, Anguttara Nikaya, Sutta Pitaka

Anagamiphala Sutta – Arahattaphala Sutta

Anāgāmiphala Sutta – The Fruit of Non-Return Bhikkhus (Mendicants), without giving up six things you can’t realize the fruit of non-return. What six? Lack of faith, conscience, and prudence; laziness, unmindfulness, and witlessness. Without giving up these six things you can’t realize the fruit of non-return. After giving up six things you can realize the fruit of non-return. What
foremost - the devilRead more +15 October 2019 By Agra Evanesceca in AN, Anguttara Nikaya, English Articles, Sutta Pitaka

Paññatti Sutta – Regarded as Foremost

Bhikkhus, (Mendicants), these four are regarded as foremost. What four? The foremost in size of life-form is Rāhu, lord of demons. The foremost sensualist is King Mandhātā. The foremost in sovereignty is Māra the Wicked. In this world—with its gods, Māras and Brahmās, this population with its ascetics and brahmins, gods and humans—a Realized One, the perfected one, the fully awakened Buddha is

සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත අපරිමිත ගුණස්කන්ධයෙන් බිඳක් මෙසේ ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

දිනපතා භාවනා කිරීම පිණිස උපයෝගී කරගත හැකි භාවනා වාක්‍ය මෙම පිටුවෙන් ලබා ගන්න.

සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විවිධ අවස්ථාවන් වලදී පළකල උදාන ගාථාවන් මෙම පිටුවෙන් කියවන්න.

මෙම අර්ථවත් දහම් වැකි නිතර සිහිපත් කිරීම මගින් සසරින් නිදහස් වීම පිණිස අවශ්‍ය අප්‍රමාදය ඔබට ඇති කරගත හැකි ය.

  • "මම තරුණ බව ඉක්මගොස් ජරාවට පත්වන කෙනෙක් මි"යි..

    නිතර සිහිකිරීමෙන් යෞවන මදය දුරු කොටගෙන අප්‍රමාදී බව ඇති කරගත හැකිය.
  • "මම නීරෝගී බව ඉක්මගොස් ලෙඩවීමට පත්වන කෙනෙක් මි"යි..

    නිතර සිහි කිරීමෙන් ආරෝග්‍ය මදය දුරු කොටගෙන අප්‍රමාදී බව ඇති කරගත හැකි ය..
  • "මම ජීවිතය ඉක්මගොස් මරණයට පත් වන කෙනෙක් මි"යි..

    නිතර සිහි කිරීමෙන් ජීවිත මදය දුරු කොටගෙන අප්‍රමාදී බව ඇති කරගත හැකිය.

මහානුභාව සම්පන්න බොජ්ඣංග පිරිත

සසර සැරිසරන සත්වයින්ගේ සියලු දුක් දුරුකිරීමට හේතු වන සත්ත බොජ්ඣංග ධර්මයන්ගේ අප්‍රමාණ ගුණ ඇතුළත්ව තිබෙන උතුම් බොජ්ඣංග පිරිත නිරන්තරයෙන් සජ්ඣායනා කරමු. නිසිලෙස නිරන්තරයෙන් භාවිතා කිරීම මගින් සියලු උවදුරු දුරු කරන මෙම මහානුභාව සම්පන්න පිරිත් රත්නය කටපාඩම් ද කරගනිමු.

සංසාරේ සංසරන්තානං - සබ්බදුක්ඛ විනාසකේ
සත්ත ධම්මේච බොජ්ඣංගේ - මාරසේනප්පමද්දිනෝ

බුජ්ඣිත්වා යේ'පි මේ සත්තා - තිභවා මුත්තාහි උත්තමා
අජාතිං අජරබ්‍යාධිං - අමතං නිබ්භයං ගතා

ඒවමාදි ගුණෝපේතං - අනේක ගුණසංගහං
ඕසධං'ව ඉමං මන්තං - බොජ්ඣංගං තම්භණාමහේ

සම්පූර්ණ පිරිත කියවන්න

බොජ්ඣංග පිරිත

LATEST DHAMMA ARTICLES

VIEW ALL -
TOP